Model Ten powstaje zazwyczaj w wyniku podziałów klasowych, gdzie w wyniku grupowania się pewnych warstw Społecznych nie powstają pierścienie, ALE większe dzielnice. Najczęściej Ludzie grupują się według typu miejsca pracy, osadnictwa, stopnia zamożności itp. Model Ten Wystąpił w Paryżu, gdzie dzielnice Zachodnie są siedzibą Klas Średnich a na północy je wschodzie rozciągają się dzielnice robotnicze. Biuro Planowania Przestrzennego miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach OD 12:00 do 15:30. Ne zadań statutowych Biura należy prowadzenie PRAC w zakresie Planowania Przestrzennego miasta, a w szczególności: Prezydent miasta (orgue sporządzający Studium) Przed formalnym przystąpieniem do PRAC nad zmianą Studium, powołał radę Studium – w jej skład weszli eksperci, którzy w ramach SWEJ działalności zajmują się różnymi kontekstami Urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym. Rada jest organem pomocniczym prezydenta miasta Gdańsk, powołanym w celu uspołecznienia procesu PRAC nad Studium oraz de la Wi merytoryczne Wsparcie projektantów z Biura Rozwoju Gdańsk ska sporządzających w imieniu prezydenta Studium. Dokument jest już trzecim tego rodzaju Gdańsk Skim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone w 2007 Roku. Intensywny rozwle miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że Konieczne stało się stworzenie nowego Studium. Obok zespołu Biura Rozwoju Gdańsk ska w prace nad NIM była zaangażowana Rada Studium (Zespół fachowców, qui służył projektantom wsparciem merytorycznym). Projekt Studium był również konsultowany z mieszkańcami. -W sumie zorganizowaliśmy 98 różnego rodzaju działań partycypacyjnych, w trakcie których zapoznaliśmy się z oczekiwaniami mieszkańców oraz przedstawiliśmy Nasze wizje Rozwoju Gdańsk.

Staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne przedstawicieli z dobrem wspólnym-mówi Edyta damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańsk. Modèle klinowy (nazywany też modelem sektorowym) au modèle Rozwoju Miast zaproponowany w 1939 Roku przez ekonomistę Homera Hoyta. Jest modyfikacją modelu koncentrycznego. W celu omówienia przygotowanych wariantów Rozwoju Przestrzennego Łodzi, Miejska pracownia Urbanistyczna zorganizowała serię spotkań z mieszkańcami i studentami łódzkich uczelni.